Adamı tanıyorum adı Hakkı.
Haklı, savaşmakta haklı. Hakkı.
Çevreyi temiz tutar bizim Hakkı.
Güzel yaşamak hepimizin hakkı.

Hakkı, denizleri kafaya taktı.
Green peacee kafa tutmaya kalktı.
Eylemlerde çok kez oturdu, yattı.
Polisler her seferinde içeri attı.

Yılmadı, çalıştı, mahvetti kendi hayatını.
Ama başardı. Yaktı kralın tahtını.
Arkasında halk ve ince bir tını.
Beraber seçtiler tahtın veliahtını.

Veliaht yalancı, dolandırıcıydı.
Karısı o büyük mama, klodyaydı.
O dönemler yalancılık revaçtaydı.
Hakkı bu durumdan dolayı komadaydı.

Başladı bağırmaya hayya mayya.
Anlamadı kimse nedir bu mayya.
Dedi fazla bişey takma kafaya.
Veririm sizi büyük mafyaya.

Artık kötü işlerin adamı oldu.
Cebi paralarla doldu.
Fakat bu işte çok yoruldu.
Sonunda çok zengin oldu.

Başladı yapmaya propaganda.
Halk inansa da inanmasa da.
Doğru olsa da olmasa da.
Başa geçecekti en sonunda.

İstediğini yaptı başa geçti.
Her şeyin de içine etti.
Halk bu duruma isyan etti.
Ve de sonunda geberdi gitti.